Podsumowanie zmian legislacyjnych

June 23, 2024

Poniżej prezentujemy przegląd zmian legislacyjnych, które miały miejsce w ostatnim czasie, a które dość […]

Rozszerzona lista alergenów

June 23, 2024

26 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie […]

Akt Omnibus VI

June 23, 2024

20 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie 2023/1490, czyli tzw. […]

Mikroplastik w branży kosmetycznej

June 23, 2024

26 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu Komitetu REACH został przegłosowany projekt rozporządzenia ws. ograniczenia mikroplastików celowo […]

51 poprawka do standardów IFRA

June 23, 2024

30 czerwca br. Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Zapachów opublikowało 51 poprawkę do standardów IFRA (International Fragrance Association). […]

BHT i Acid Yellow – zmiany prawne dotyczące stosowania

June 23, 2024

1 lipca br. mija termin na wprowadzanie do obrotu niezgodnych produktów kosmetycznych zawierających w […]

Zmiany dot. kompozycji zapachowych

June 23, 2024

Projektowane przez KE zmiany prawne dotyczą Załącznika Nr III do Rozporządzenia (WE) 1223/2009 i obejmują swoim zakresem listę […]

Opinia SCCS dla kwasu salicylowego

June 23, 2024

9 czerwca b.r. Komitet ds. Bezpieczeństwa Konsumentów SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) opublikował opinię dotyczącą […]

Nowy słownik wspólnych nazw składników kosmetyków INCI

June 23, 2024

29 kwietnia b.r. zaczyna obowiązywać nowy słownik wspólnych nazw składników kosmetycznych INCI (International Nomenclature […]