Projektowane przez KE zmiany prawne dotyczą Załącznika Nr III do Rozporządzenia (WE) 1223/2009 i obejmują swoim zakresem listę alergenów, do której zostanie dopisanych 56 nowych pozycji. Zaktualizowana lista będzie obejmowała 80 alergenów, w tym pojedyncze składniki, jak np.: trimethylbenzenepropanolsclareolsantalolmentholcamphor jak również niektóre olejki eteryczne, np.: olejek i ekstrakt z kwiatów cananga odorata, olejek i ekstrakt z kwiatów ylang-ylang (cananga odorata flower extract, cananga odorata flower oil), olejek z kwiatów citrus aurantium amara i dulcis (citrus aurantium amara flower oilcitrus aurantium dulcis flower oil).

 

Zmiany wymuszają na osobach odpowiedzialnych konieczność rewidowania oraz ewentualnej aktualizacji raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych a na dostawcach kompozycji zapachowych zmiany oraz aktualizację dokumentacji.

 

Planowana publikacja: czerwiec / lipiec 2023 r.
Planowane okresy przejściowe:

 

  • 3 lata na wprowadzanie do obrotu;
  • 5 lat na udostępnianie produktów na rynku.

 

W związku z powyższym sugerujemy kontakt z dostawcami kompozycji zapachowych i/lub olejków eterycznych celem udostępnienia zaktualizowanych dokumentów oraz kontakt z Safety Assessorem w celu rewidowania istniejących raportów bezpieczeństwa oraz ich ewentualnej aktualizacji. Skala zmian może obejmować zarówno sam raport bezpieczeństwa jak również walidację etykiety produktu kosmetycznego.