Project Detail

Ocena naturalności składu kosmetyku

Jeszcze do niedawna jedynym, relatywnie miarodajnym umocowaniem dla deklaracji marketingowych dotyczących szeroko pojętej naturalności produktu kosmetycznego były komercyjne znaki, nadawane na podstawie licencji, przez prywatne organizacje lub stowarzyszenia certyfikujące. Sam proces certyfikacji kosmetyku nadal pozostaje złożony i czasochłonny a przede wszystkim kosztowny, zaś ten czy inny symbol na etykiecie produktu w istocie nie wiele mówi przeciętnemu konsumentowi, jak wynika z badań opinii rynku.

 

W odpowiedzi na zyskujące w ostatnich latach na popularności, aczkolwiek nie zawsze uczciwe „zielone deklaracje” oraz rosnącym zainteresowaniem naturalnymi kosmetykami opracowana została norma ISO 16128, na podstawie której można określić faktyczny poziom naturalności i/lub organiczności produktu w sposób zgodny ze stanem faktycznym a co za tym idzie, również prawnym. Na podstawie normy ISO 16128-1 oraz ISO 16128-2 jesteśmy w stanie określić stopień, w jakim kosmetyk jest naturalny / organiczny lub jest pochodzenia naturalnego / organicznego. Jest to rzetelna i miarodajna informacja, którą można zamieścić na opakowaniu produktu kosmetycznego w formie oświadczenia marketingowego.