Project Detail

Oznakowanie etykiety kosmetyku

Produkty kosmetyczne wprowadzane i udostępniane na rynku europejskim powinny być oznakowane we właściwy sposób. Niezbędne jest zatem przygotowanie prawidłowej etykiety kosmetyku, spełniającej kryteria wymagań określone w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

 

Zarówno na etykiecie jak i na opakowaniu zewnętrznym (np. kartoniku) konieczne jest podanie w sposób czytelny i widoczny szczegółowych informacji dotyczących produktu kosmetycznego, określonych przepisami prawa.

 

Ponieważ walidacja (weryfikacja prawidłowości oznakowania) etykiety jest jednym z etapów oceny bezpieczeństwa, kosmetyk, który nie posiada raportu lub dla którego proces oceny bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób nieprawidłowy, można łatwo rozpoznać, właśnie po nieprawidłowym oznakowaniu poszczególnych elementów etykiety.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu weryfikację poprawności oznakowania etykiety zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.