Project Detail

Notyfikacja w CPNP

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych osoba odpowiedzialna (producent, importer oraz w szczególnych przypadkach również dystrybutor) jest zobowiązana do zgłoszenia produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Zgłoszenia należy dokonać przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia produktu kosmetycznego na rynku europejskim.

 

Notyfikacja nie jest równoznaczna z prawidłowym wprowadzeniem i dopuszczeniem produktu kosmetycznego do obrotu na rynku UE. Samo dokonanie zgłoszenia nie oznacza, iż produkt kosmetyczny spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) 1223/2009. Notyfikacja ma na celu stworzenie europejskiego systemu bazy danych umożliwiającego dostęp organom uprawnionym do kontroli oraz ośrodkom toksykologicznym do informacji na temat produktów kosmetycznych będących w obrocie na rynku UE. Dystrybutor, który udostępnia w danym Państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony już do obrotu w innym państwie członkowskim również jest zobowiązany do zgłoszenia tego produktu kosmetycznego.