Project Detail

Wykaz składników produktu kosmetycznego

Jest jednym z obligatoryjnych elementów oznakowania etykiety produktu kosmetycznego, stanowi również fundamentalną informację w komunikacji wytwórcy z użytkownikiem, umożliwiając konsumentowi dokonanie świadomego wyboru zakupowego.

 

Wykaz składników produktu kosmetycznego powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych oraz w oparciu o międzynarodowy słownik wspólnych nazw składników kosmetycznych INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

 

W ramach oferowanych usług eksperci COSMECEUTICUM® dokonują weryfikacji ingredientów zastosowanych w recepturze produktu kosmetycznego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz opracowują wykaz składników produktu kosmetycznego zgodnie z międzynarodową nomenklaturą nazw składników kosmetycznych. Weryfikacja dotyczy zarówno samych składników zastosowanych w formulacji jak również dozwolonych zakresów stężeń i przeprowadzana jest na podstawie zadeklarowanego składu oraz dokumentację dla zastosowanych składników.