1 lipca br. mija termin na wprowadzanie do obrotu niezgodnych produktów kosmetycznych zawierających w składzie Acid Yellow 3 i BHT (Butylated Hydroxytoluene). Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2195 z dnia 10 listopada 2022 r.:

 

Acid Yellow 3 (CAS: 8004-92-0) może być stosowany jako barwnik w nieutleniających produktach do farbowania włosów w stężeniu do 0.5%, zgodnie z opinią SCCS (SCCS/1631/21).

BHT (CAS: 128-37-0) zgodnie z opinią Komitetu SCCS (SCCS/1636/21) jest ograniczony do stosowania płynach do płukania ust (0.001 %), pastach do zębów (0.1%) oraz innych produktach kosmetycznych (0.8 %).

Producenci mają czas do 1 stycznia 2024 r. na udostępnianie na rynku produktów niezgodnych zawierających w składzie Acid Yellow 3 i BHT.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2195 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania substancji Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate i HAA299 w produktach kosmetycznych oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w odniesieniu do stosowania substancji Resorcinol w produktach kosmetycznych.