9 czerwca b.r. Komitet ds. Bezpieczeństwa Konsumentów SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) opublikował opinię dotyczącą stosowania kwasu salicylowego (INCI: salicylic acid / CAS: 69-72-7 / EC: 200-712-3) w produktach kosmetycznych pod kątem potencjalnego, negatywnego wpływu na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej.