29 kwietnia b.r. zaczyna obowiązywać nowy słownik wspólnych nazw składników kosmetycznych INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) opublikowany przez Komisję Europejską w ubiegłym roku.

 

Słownik uwzględnia nowe nazwy, które zostały opublikowane przez PCPC (Personal Care Products Cunsil) oraz krajowe stowarzyszenia handlowe firm kosmetycznych.

 

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/677 z dnia 31 marca 2022 r. ustanawiająca zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do słownika wspólnych nazw składników do stosowania na etykietach produktów kosmetycznych.