fbpx

DEFINICJA KOSMETYKU

Aby rozwiać wątpliwości w kwestii prawidłowej klasyfikacji należy zacząć od podstaw a zatem od definicji produktu kosmetycznego jaką podaje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych:

„produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Powyższa definicja koncentruje się głównie na dwóch aspektach, omówionych poniżej. Przede wszystkim przeznaczeniu produktu kosmetycznego oraz jego funkcji. Ramy definicji to jednak nie wszystko. Celem prawidłowej klasyfikacji należy przyjrzeć się prezentacji, cechom produktu oraz deklaracjom marketingowym bowiem stanowią one przekaz informacyjny dla użytkowników. Na prawidłową klasyfikację wpływ mają m.in. takie czynniki jak: forma, miejsce aplikacji, cel stosowania, treść deklaracji, wygląd, sposób opakowania, kształt kosmetyku, sposób prezentacji i komunikacji, napisy oraz inne oznaczenia, elementy graficzne, symbole dotyczące produktu umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie czy ulotce.

Klasyfikacja produktu wymusza stosowną komunikację, zaś komunikacja może mieć wpływ na odmienne niż pierwotne zaklasyfikowanie produktu. Należy zachować szczególną ostrożność przy komunikacji cech uzupełniających produktu. Dotyczy to w szczególności komunikowania cech przypisywanym produktom leczniczym. W związku z powyższym produkt kosmetyczny nie może wykazywać działania leczniczego, wspomagającego leczenie, wykazywać właściwości bakteriostatycznych, bakteriobójczych, grzybobójczych, przeciwdrobnoustrojowych, wewnątrzustrojowych, itp.

Kosmetyki nie powinny również swoim kształtem czy sposobem prezentacji imitować innych produktów a zwłaszcza środków przeznaczenia spożywczego ponieważ mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia konsumentów, w tym przede wszystkim dzieci.

Ponadto wszystkie deklaracje dotyczące działania produktu powinny być zgodne z przepisami, prawdziwe, poparte dowodami, uczciwe i zgodne ze stanem faktycznym aby zapewniać użytkownikowi końcowemu świadome podejmowanie decyzji.

Reasumując - nie tylko funkcja i przeznaczenie ale również deklaracje wykraczające poza funkcję kosmetyczną, niezgodne z prawem lub zawierające fałszywe treści mogą stać się przyczyną dyskwalifikacji produktu jako kosmetyku i/lub zmiany jego klasyfikacji. W najbardziej skrajnych przypadkach może to skutkować wycofaniem produktu z rynku i konsekwencjami o charakterze prawnym oraz materialnym.

Deklaracje produktu kosmetycznego to bardzo szeroki temat. Więcej informacji znajdziesz w zakładce /CLAIMS/.


Jeśli ten materiał był dla Ciebie użyteczny daj znać w komentarzu lub zostaw swoje pytanie. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać wątek tak, by był on pomocny dla szerokiego grona odbiorców.