fbpx

Ocena Bezpieczeństwa

W myśl Rozporządzenia 1223/2009/WE, produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu.

Art. 2, pkt. 1, lit. a Rozporządzenia 1223/2009/WE

Należy mieć świadomość, iż wyrób kosmetyczny to przede wszystkim produkt chemiczny zawierający w swoim składzie różne substancje chemiczne, w tym również substancje niebezpieczne. Właściwości gotowego produktu kosmetycznego determinowane są rodzajem oraz koncentracją substancji wchodzących w jego skład, a zatem kosmetyk oprócz korzystnego działania może wykazywać również niekorzystny lub wręcz szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Obowiązkiem każdego producenta wprowadzającego produkty kosmetyczne do obrotu na rynek UE jest udostępnianie Konsumentom produktów bezpiecznych dla zdrowia ludzi, ponieważ cała odpowiedzialność za jakość i wszelkie niepożądane czy negatywne skutki oddziaływania produktu kosmetycznego na użytkownika spoczywa wyłącznie na podmiocie odpowiedzialnym za produkt. Zgodnie z obowiązującym w UE stanem prawnym podmiot odpowiedzialny (producent, importer, dystrybutor) ponoszą (w różnym stopniu) wszelkie konsekwencje wprowadzenia do obrotu produktu nie spełniającego kryteriów określonych m. in. Rozporządzeniem 1223/2009/WE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego jest obligatoryjnym wymogiem prawnym.

Art. 10 Rozporządzenia 1223/2009/WE

Ze względu na fakt, iż źle przeprowadzona ocena bezpieczeństwa może całkowicie zdyskwalifikować wprowadzenie do obrotu lub spowodować wycofanie z obrotu produktu kosmetycznego istotne jest aby oceny bezpieczeństwa dokonywał doświadczony Safety Assessor posiadający obszerną i rzetelną wiedzę oraz bogaty warsztat umiejętności naukowo - technicznych.

“Ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, określoną w załączniku I część B, przeprowadza osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny”

Art.10 ust.2 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. specjalizuje się w przeprowadzaniu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, bogatym zapleczem naukowo technicznym i wieloletnim doświadczeniem w branży. Ściśle współpracujemy z placówkami naukowo badawczymi i ekspertami z dziedzin toksykologii, mikrobiologii, dermatologii. Dzięki konsultacjom, regularnym szkoleniom i warsztatom możemy konfrontować i sukcesywnie wzbogacać zasoby naszej wiedzy.

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przeprowadzana jest w oparciu o aktualne ustawodawstwo, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych a także warsztat zasobów intelektualnych oraz obszernej bazy danych naukowych przez naszego głównego specjalistę Safety Assessora.