fbpx

Dossier

DOSSIER KOSMETYKU

Dossier kosmetyku stanowi komplet dokumentacji, którego podstawowym elementem jest ROB (raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego) sporządzony w skutek przeprowadzonej przez wykwalifikowanego Safety Assessora oceny bezpieczeństwa.


Sporządzona przez nas dokumentacja zawiera:

 • Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawierający ocenę zgodności składu z obowiązującymi przepisami prawa, pełny profil fizykochemiczny oraz toksykologiczny ingredientów wchodzących w skład gotowego produktu kosmetycznego wraz z oceną ryzyka popartą analizą toksykologiczną składników i wyliczonymi współczynnikami narażenia a także ocenę przeprowadzonych badań kosmetyku.
 • Konkluzję (wniosek) z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa stanowiącą oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (zgodnie z Art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009). Na życzenie Klienta konkluzję wystawiamy nieodpłatnie w języku angielskim.
 • Załączone kwalifikacje eksperta przeprowadzającego ocenę bezpieczeństwa produktu.
 • Raporty i świadectwa z przeprowadzonych badań laboratoryjnych
 • Pozostałe dokumenty sporządzone w trakcie przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa (wykaz składników INCI, oświadczenie o naturalności i organiczności produktu kosmetycznego, norma zakładowa, itp.)

FAQ

PANEL KLIENTA

OFERT OGÓLNA 2024

SAFETY KALKULATOR

ZAKRES NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

 

WPROWADZANIE PRODUKTU KOSMETYCZNEGO DO OBROTU W UE

Produkty kosmetyczne to przede wszystkim mieszaniny chemiczne, które ze względu na swoje przeznaczenie (bezpośredni kontakt ze skórą) podlegają rygorystycznym normom i przepisom prawnym. Wraz z rozwojem branży kosmetycznej rośnie sukcesywnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i stosowania w formulacjach nowatorskich surowców kosmetycznych, co w konsekwencji determinuje ciągłe zmiany w ustawodawstwie kosmetycznym.

Podstawowym aktem prawnym regulującym aspekty związane z wprowadzaniem produktów kosmetycznych do obrotu na terenie UE oraz określające w różnym stopniu obowiązki przedsiębiorcy jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Najszerszy zakres obowiązków nakłada na producentów i importerów określając ich mianem „osób odpowiedzialnych”.

Osoby odpowiedzialne wprowadzające kosmetyk do obrotu na rynek UE zobowiązane są do posiadania i udostępnienia celem kontroli dokumentacji dla produktu kosmetycznego (dossier kosmetyku). Organem uprawnionym do kontroli z tytułu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązującej ustawy jest Inspekcja Sanitarna, natomiast w zakresie prawidłowego oznakowania, zafałszowań oraz prawidłowości obrotu – Inspekcja Handlowa.

Rozporządzenie (WE) 1223/2009 precyzuje i dookreśla obowiązki osoby odpowiedzialnej - producentów i importerów, w szczególnych wypadkach również dystrybutorów, wprowadzających produkty kosmetyczne na rynek UE między innymi w zakresie dokumentacji (dossier kosmetyku), w tym. min.: sporządzenia raportu bezpieczeństwa jak również zgłoszenia (notyfikacji) produktu Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku oraz naszych Klientów COSMECEUTICUM Sp. z o. o. przygotowała ofertę kompleksowej obsługi Klientów wprowadzających produkty kosmetyczne do obrotu na rynek europejski (w tym rynek polski).

OFERTA OGÓLNA ŚWIADCZONYCH USŁUG OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

 • Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • Opracowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • Rewidowanie i aktualizację raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa
 • Zgłoszenie (notyfikację) produktu kosmetycznego poprzez system CPNP
 • Udostępnienie księgi dobrych praktyk produkcyjnych GMP
 • Opracowanie normy zakładowej dla produktów kosmetycznych
 • Obliczenie współczynników naturalności i organiczności produktu kosmetycznego
 • Opracowanie wykazu składników według międzynarodowej nomenklatury INCI
 • Weryfikację dokumentacji pod kątem jej przydatności do oceny bezpieczeństwa
 • Walidację etykiety pod kątem prawidłowości oznakowania
 • Weryfikację deklaracji marketingowych pod kątem zgodności z prawem
 • Ustalenie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa
 • Weryfikację zastosowanych w formulacji ingredientów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (obecności substancji zakazanych lub dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń)
 • Wydawanie oficjalnych pism urzędowych (np. dla organów kontroli)
 • Doradztwo bieżące z zakresu wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. działa i specjalizuje się w szeroko rozumianej branży kosmetycznej. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, bogatym zapleczem naukowo technicznym i wieloletnim doświadczeniem w branży. Oferowane przez naszą firmę usługi mają zagwarantować jakość i bezpieczeństwo Państwa produktów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

Zaufaj specjalistom