fbpx

Dossier

DOKUMENTACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

Dossier kosmetyku stanowi komplet dokumentacji dla danego produktu kosmetycznego. Podstawowym elementem Dossier kosmetyku jest Raport Bezpieczeństwa będący konsekwencją przeprowadzonej przez wykwalifikowanego Safety Assessora Oceny Bezpieczeństwa.

Sporządzona przez naszych specjalistów dokumentacja zawiera:

 • Pełny raport z przeprowadzonej Oceny Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawierający ocenę zgodności składu z obowiązującymi przepisami prawa, pełny profil fizykochemiczny oraz toksykologiczny ingredientów wchodzących w skład gotowego produktu kosmetycznego wraz z oceną ryzyka popartą analizą toksykologiczną składników i wyliczonymi współczynnikami narażenia (NOAEL, SED, MoS) a także ocenę przeprowadzonych badań i oznaczeń dla produktu gotowego
 • Konkluzję (wniosek) z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa stanowiącą oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (Art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009). Na życzenie Klienta konkluzję wystawiamy nieodpłatnie w języku angielskim
 • Załączone kwalifikacje eksperta przeprowadzającego ocenę bezpieczeństwa produktu
 • Świadectwa badań i oznaczeń fizykochemicznych oraz pozostałe dokumenty wykorzystane podczas przeprowadzenia Oceny Bezpieczeństwa

OFERTA

WPROWADZANIE KOSMETYKU DO OBROTU

Należy mieć świadomość, że produkty kosmetyczne to przede wszystkim mieszaniny chemiczne, które ze względu na przeznaczenie (bezpośredni kontakt ze skórą) podlegają rygorystycznym normom i przepisom prawnym. Wraz z rozwojem branży kosmetycznej rośnie sukcesywnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i stosowania w formulacjach nowatorskich surowców kosmetycznych co w konsekwencji determinuje ciągłe zmiany w ustawodawstwie kosmetycznym.

Podstawowym aktem prawnym regulującym aspekty związane z wprowadzaniem produktów kosmetycznych do obrotu na terenie UE oraz określające w różnym stopniu obowiązki przedsiębiorcy jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Najszerszy zakres obowiązków nakłada na producentów i importerów określając ich mianem „osób odpowiedzialnych”.

Osoby odpowiedzialne wprowadzające kosmetyk do obrotu zobowiązane są do posiadania i udostępnienia celem kontroli dokumentacji dla produktu kosmetycznego (Dossier). Organem uprawnionym do kontroli z tytułu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązującej ustawy jest Inspekcja Sanitarna, natomiast w zakresie prawidłowego oznakowania, zafałszowań oraz prawidłowości obrotu – Inspekcja Handlowa.

Rozporządzenie precyzuje obowiązki producentów i importerów wprowadzających produkty kosmetyczne na rynek UE między innymi w zakresie dysponowania Raportem Bezpieczeństwa jak również zgłoszenia (notyfikacji) produktu Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych Kontrahentów firma COSMECEUTICUM Sp. z o. o. przygotowała ofertę kompleksowej obsługi Klientów wprowadzających produkty kosmetyczne do obrotu na rynek europejski (w tym rynek polski).

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Przeprowadzenie Oceny Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • Notyfikację (zgłoszenie) produktu kosmetycznego poprzez system CPNP
 • Przygotowanie pełnego Dossier wraz z raportem z przeprowadzonej Oceny Bezpieczeństwa
 • Rewidowanie i aktualizację Dossier
 • Weryfikację posiadanej dokumentacji pod kątem jej przydatności podczas przygotowania Dossier oraz prawidłowości zawartych w niej informacji Weryfikację i opracowanie składu produktu kosmetycznego według międzynarodowej nomenklatury INCI
 • Weryfikację zastosowanych w formulacji ingredientów pod kątem obecności substancji zakazanych lub dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń
 • Walidację etykiety pod kątem prawidłowości zawartych w niej informacji i oznakowania
 • Ustalenie zakresu badań i oznaczeń niezbędnych m.in. do przeprowadzenia Oceny Bezpieczeństwa
 • Wykonanie badań laboratoryjnych i aparaturowych dla produktów kosmetycznych
 • Doradztwa i porad prawnych z zakresu wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. działa i specjalizuje się w szeroko rozumianej branży kosmetycznej. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, bogatym zapleczem naukowo technicznym i wieloletnim doświadczeniem w branży. Oferowane przez naszą firmę usługi mają zagwarantować jakość i bezpieczeństwo Państwa produktów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

Zaufaj specjalistom