fbpx

Oferta

Na etapie przygotowania oferty następuje wstępna weryfikacja składników zastosowanych w formulacji wyrobu pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Nieprawidłowa informacja o składzie surowcowym może skutkować zmianą warunków oferty, co z kolei może wygenerować zbędne koszty, których można uniknąć prawidłowo wypełniając formularz produktowy.

FORMULARZ PRODUKTOWY PL

Celem przedstawienia szczegółowej oferty wraz z kosztorysem prosimy o określenie zakresu prac oraz odesłanie wypełnionych formularzy (dla każdego produktu z osobna). Po uzyskaniu niezbędnych informacji sporządzimy a następnie prześlemy ofertę opracowaną indywidualnie na Państwa potrzeby. Jeśli nie wiesz jak wypełnić formularz produktowy poniżej znajdziesz przykład.

PRZYKŁAD / EXAMPLE FORM

Ze względu na różnorodność i zakres usług każda oferta wraz z kosztorysem przygotowywana jest indywidualnie w odpowiedzi na sprecyzowane zapytanie Klienta. Przygotowując dla Państwa ofertę wraz z kosztorysem uwzględniamy zakres zleconych prac, ilość produktów, których dotyczy zlecenie, stopień złożoności merytorycznej zadań oraz szczegółowe informacje dotyczące produktów.

PRODUCT FORM ENG

 • Ocena Bezpieczeństwa

  Ocena Bezpieczeństwa

  Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przeprowadzana jest w oparciu o aktualne ustawodawstwo przez naszego głównego specjalistę Safety Assessora.

  więcej

 • Notyfikacja w CPNP

  Notyfikacja w CPNP

  Zgłoszenie produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu.

  więcej

 • Weryfikacja dokumentacji

  Weryfikacja dokumentacji

  Szczegółowa weryfikacja i analiza posiadanej przez Klienta dokumentacji dla produktu kosmetycznego pod kątem jej przydatności podczas przygotowania Dossier oraz prawidłowości zawartych w niej informacji.

  więcej

 • Weryfikacja i opracowanie składu INCI

  Weryfikacja i opracowanie składu INCI

  Weryfikacja i/lub opracowanie składu produktu kosmetycznego zgodnie z międzynarodową nomenklaturą INCI na podstawie kart charakterystyk surowców.

  więcej

 • Ustalenie zakresu badań

  Ustalenie zakresu badań

  Zakres obligatoryjnych badań celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa kosmetyku ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju produktu, jego składu, przeznaczenia a także sposobu jego prezentacji.

  więcej

 • Walidacja etykiety

  Walidacja etykiety

  Produkty kosmetyczne wprowadzone do obrotu na rynek europejski powinny być oznakowane w sposób zgodny z Rozporządzeniem (WE) 1223/2009. Niezbędne jest zatem przygotowanie prawidłowej etykiety kosmetyku.

  więcej

 • DOKUMENTY DO POBRANIA

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  W tej zakładce znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania: ofertę ogólną świadczonych usług, zakres niezbędnej dokumentacji jaką należy skompletować oraz formularz produktowy do przygotowania oferty.

  więcej

 • Dobra Praktyka Produkcji

  Dobra Praktyka Produkcji

  Wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcji to główny cel i obowiązek producentów. Stosowanie oraz przestrzeganie zasad GMP w środowisku produkcyjnym stanowi istotny element bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych na rynek.

  więcej