fbpx

Oferta

Ze względu na różnorodność i szeroki zakres usług każda oferta wraz z kosztorysem przygotowywana jest indywidualnie i powstaje w odpowiedzi na sprecyzowane zapytanie Klienta.

 

 

FORMULARZ PRODUKTOWY PDF

Przygotowując dla Państwa ofertę wraz z kosztorysem uwzględniamy zakres zleconych prac, ilość produktów, których dotyczy zlecenie, stopień złożoności merytorycznej zadań oraz szczegółowe informacje dotyczące produktów.

 

 

FORMULARZ PRODUKTOWY DOC

Celem przedstawienia szczegółowej oferty prosimy o określenie zakresu prac (kompleksowa obsługa lub wybrane usługi z oferty naszej firmy) oraz o odesłanie wypełnionych formularzy (dla każdego produktu z osobna). Po uzyskaniu niezbędnych informacji sporządzimy a następnie prześlemy ofertę opracowaną indywidualnie na Państwa potrzeby.

FORMULARZ PRODUKTOWY ODT

 • Ocena Bezpieczeństwa

  Ocena Bezpieczeństwa

  Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przeprowadzana jest w oparciu o aktualne ustawodawstwo przez naszego głównego specjalistę Safety Assessora.

  więcej

 • Notyfikacja w CPNP

  Notyfikacja w CPNP

  Zgłoszenie produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu.

  więcej

 • Weryfikacja dokumentacji

  Weryfikacja dokumentacji

  Szczegółowa weryfikacja i analiza posiadanej przez Klienta dokumentacji dla produktu kosmetycznego pod kątem jej przydatności podczas przygotowania Dossier oraz prawidłowości zawartych w niej informacji.

  więcej

 • Weryfikacja i opracowanie składu INCI

  Weryfikacja i opracowanie składu INCI

  Weryfikacja i/lub opracowanie składu produktu kosmetycznego zgodnie z międzynarodową nomenklaturą INCI na podstawie kart charakterystyk surowców.

  więcej

 • Ustalenie zakresu badań

  Ustalenie zakresu badań

  Zakres obligatoryjnych badań celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa kosmetyku ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju produktu, jego składu, przeznaczenia a także sposobu jego prezentacji.

  więcej

 • Walidacja etykiety

  Walidacja etykiety

  Produkty kosmetyczne wprowadzone do obrotu na rynek europejski powinny być oznakowane w sposób zgodny z Rozporządzeniem (WE) 1223/2009. Niezbędne jest zatem przygotowanie prawidłowej etykiety kosmetyku.

  więcej

 • DOKUMENTY DO POBRANIA

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  W tej zakładce znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania: ofertę ogólną świadczonych usług, zakres niezbędnej dokumentacji jaką należy skompletować oraz formularz produktowy do przygotowania oferty.

  więcej

 • Dobra Praktyka Produkcji

  Dobra Praktyka Produkcji

  Wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcji to główny cel i obowiązek producentów. Stosowanie oraz przestrzeganie zasad GMP w środowisku produkcyjnym stanowi istotny element bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych na rynek.

  więcej