fbpx

PANEL KLIENTA

REJESTRACJA KONTA

Konto na platformie Panelu Klienta zostaje utworzone przez Administratora po podpisaniu prze strony pierwszej umowy o współpracę. W momencie utworzenia konta otrzymują Państwo, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość mailową informującą o autoryzowanym dostępie. Klikając na baner zamieszczony po prawej stronie nastąpi przekierowanie na zabezpieczoną platformę PANEL KLIENTA COSMECEUTICUM.

PANEL KLIENTA

Dla bezpieczeństwa oraz komfortu naszych Klientów stworzyliśmy PANEL KLIENTA umożliwiający szybkie i wygodne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi zleceniami, dzięki czemu mogą Państwo, w dowolnym momencie, odnaleźć potrzebną dokumentację. Panel Klienta umożliwia autoryzowany wgląd oraz przeglądanie dokumentacji przypisanej danemu Klientowi do danego zlecenia. Zarówno strona internetowa cosmeceuticum.pl jak również PANEL KLIENTA jest zabezpieczony szyfrowaną wersją protokołu bezpieczeństwa https zapobiegającemu przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Cosmeceuticum Sp. z o. o. (zwany dalej „Administratorem"). Administrator danych zapewnia, iż chroni dane osobowe zawarte na stronie PANELU KLIENTA.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującymi od 25 maja 2018r. informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym: ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator danych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej Strony umowy.