fbpx

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Klientów dotyczące procedury wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych oraz jej przebiegu. Koszty wydania raportu bezpieczeństwa, czas trwania badań, dokumenty wymagane do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa - najważniejsze informacje w jednym miejscu.

 

PRZYDATNE LINKI:

KALKULATOR KOSZTÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

OFERTA OGÓLNA 2023

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najlepiej rozpocząć od kompletowania wymaganej dokumentacji niezbędnej celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa oraz przesłać do nas wypełniony formularz produktowy celem przygotowania oferty.
Koszty przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa zależą od trzech czynników: ilości produktów, ilości składników i stopnia powtarzalności składników pomiędzy poszczególnymi produktami. Im więcej produktów oraz im większa jest powtarzalność składników pomiędzy poszczególnymi formulacjami tym niższy koszt wydania raportu dla pojedynczego produktu. Jeśli chcesz poznać koszt przeprowadzenia oceny i wydania raportu bezpieczeństwa dla Twojego produktu skorzystaj z SAFETY KALKULATORA.
Jest to uzależnione od tego czy w ramach współpracy konieczne będzie wykonanie niezbędnych badań celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Przygotowanie raportu bezpieczeństwa trwa z reguły od 7 do 14 dni (w zależności od aktualnego obłożenia pracą). W przypadku gdy konieczne jest wykonanie badań czas potrzebny do wydania raportu bezpieczeństwa determinuje termin zakończenia badań. Do wykonania kompletu badań z reguły potrzebne jest 6-8 tygodni (w zależności od zadeklarowanego terminu minimalnej trwałości produktu kosmetycznego). 
Zakres obligatoryjnych badań niezbędnych celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa ustalany jest na podstawie informacji o produkcie (formularz produktowy). Dla różnych kosmetyków zakres badań może być nieco inny w zależności od składu produktu, jego przeznaczenia oraz sposobu prezentacji. Standardowo koszt badań niezbędnych do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa waha się w przedziale 1 600 - 2 600zł netto/ produkt. Ceny wszystkich badań znajdują się w ofercie ogólnej usług świadczonych przez COSMECEUTICUM Sp. z o.o.
Jedynym dodatkowym kosztem jest koszt zgłoszenia produktu kosmetycznego do bazy CPNP i wynosi 100zł / produkt. Powyżej 10 produktów koszt ten wynosi 75zł / produkt, natomiast powyżej 50 produktów - 50zł. Wszystkie koszty podane są w wartościach netto.
Przy zleceniu obejmującym większą ilość produktów (od 5 wzwyż) udzielimy Państwu odpowiednich zniżek na wszystkie badania. Ponadto nasi stali Klienci mogą liczyć na stałe rabaty na wszystkie badania z naszej oferty.
Wszystkie badania niezbędne celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa mogą Państwo wykonać w dowolnym laboratorium analiz kosmetycznych. 
Dokument będzie mógł być uznany za użyteczny na potrzeby przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa pod warunkiem, że badanie zostało przeprowadzone wg norm obowiązujących w UE (np. test konserwacji wg normy PN EN ISO wg normy 11930:2012), wartości oznaczonych parametrów mieszczą się w dopuszczalnych zakresach, wynik badania jest podpisany przez uprawnioną osobę a świadectwo z badań wystawione jest dla produktu o nazwie handlowej, pod jaką produkt będzie wprowadzany do obrotu oraz na dane przedsiębiorstwa, które pełni funckję osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny.
Zgodnie z informacją podaną w ofercie ogólnej usług świadczonych przez COSMECEUTICUM Sp. z o.o. wszystkie badania wykonujemy wyłącznie w ramach kompleksowej współpracy, w zakres której wchodzi przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa. Nie wykonujemy pojedynczych usług z zakresu badań laboratoryjnych produktów kosmetycznych.
Jest to wyłącznie internetowy mit. Każdy produkt kosmetyczny podlega tym samym przepisom prawnym określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych. W związku z tym również dla tak zwanych produktów "bezwodnych" wymagane są określone badania laboratoryjne.

Ponadto fakt, iż producent nie dodaje wody do produktu nie jest równoznaczny z tym, że woda nie jest obecna w składzie kosmetyku. Jej obecność może wynikać bezpośrednio ze składu zastosowanych surowców (np. ekstraktów wodno-glicerynowych) lub higroskopijnych surowców zawierających wodę związaną (np. soli).

Zakres obligatoryjnych badań ustalany jest na podstawie wypełnionego formularza produktowego, indywidualnie dla każdego z produktów (zakres obligatoryjnych badań może różnić się w zależności od rodzaju produktu, jego składu, przeznaczenia, prezentacji, itp.). Na podstawie normy PN-EN ISO 29621 istnieje możliwość odstąpienia od konieczności wykonania testu konserwacji (test obciążeniowy) dla produktów z tzw. grupy "niskiego ryzyka mikrobiologicznego". Powinno być to jednak uzasadnione i poparte dowodami (np. wynik oznaczenia aktywności wody, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić czy produkt może być zaklasyfikowany jako do grupy niskiego ryzyka mikrobiologicznego).

Produkty z tzw. "grupy niskiego ryzyka mikrobiologicznego" określa norma PN-EN ISO 29621 jako produkty o niskiej aktywności wody (≥0,75), produkty o skrajnych wartościach pH (pH ≤ 3,0 lub o pH ≥ 10,0), produkty o wysokiej zawartości alkoholu (≥ 20 %), produkty, których formulacje oparte są na rozpuszczalnikach i kosmetyki o wysokiej temperaturze procesu produkcji oraz produkty utleniające.

Bez względu na powyższe warunki potwierdzeniem wymaganej jakości produktów dopuszczonych do obrotu jest wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej, którą każdy produkt powinien posiadać.

Wystarczy wypełnić i odesłać do nas mailowo formularz produktowy.
O akceptacji oferty należy poinformować nas pisemnie wysyłając wiadomość zwrotną wraz z danymi do umowy. Następnie przygotujemy dla Państwa wzór umowy wraz z załącznikami.
W ramach współpracy zawieramy umowę, której integralną część stanowi klauzula o poufności. Na potrzeby przygotowania oferty wymagane są podstawowe dane (skład surowcowy), które nie wymagają umowy o poufności, ponieważ tego rodzaju informacje podane są na etykiecie każdego produktu kosmetycznego.
W ramach naszej działalności nie świadczymy usług związanych z recepturowaniem i/lub produkcją pod marką Klienta.
Podstawę Dobrych Praktyk Produkcyjnych stanowi Europejska Norma EN ISO 22716:2007, w oparciu o którą każdy zakład wytwarzający kosmetyki powinien opracować a następnie wdrożyć zasady GMP. W ramach prowadzonej działalności oferujemy odpłatne udostępnienie szablonowej księgi dobrych praktyk produkcyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Choć zdarza się to niezwykle rzadko zawsze istnieje skończone prawdopodobieństwo, że z jakiegoś powodu produkt nie będzie mógł otrzymać raportu bezpieczeństwa. Zwykle przyczyną może być obecność w składzie produktu składnika niedozwolonego do stosowania w produktach kosmetycznych na mocy Załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych lub użycie danego składnika w niewłaściwej ilości / niezgodnie z przeznaczeniem. Nie mniej jednak tego rodzaju sytuacje są z góry wykluczone, bowiem już na etapie przygotowania oferty nasi specjaliści dokonują podstawowej oceny formulacji wyrobu. Jeżeli na tym etapie zostanie stwierdzone, że w skutek w/w przyczyn nie jest możliwe aby produkt otrzymał raport bezpieczeństwa zostaną Państwo o tym poinformowani wraz z podaniem przyczyn i podstawy prawnej zanim poniosą Państwo jakiekolwiek koszty.

Innym powodem może być wynik, któregoś z badań dyskwalifikujący produkt jako bezpieczny. Najczęściej jest to wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej, który dyskwalifikuje produkt do dalszych badań oraz oceny bezpieczeństwa.

W takiej sytuacji istnieje zawsze możliwość ponownego wykonania badania. Oczywiście wynik każdego innego badania również może przesądzić o tym, czy produkt będzie mógł być uznany za bezpieczny.