fbpx

PRIVATE LABEL

Jeśli planujesz wprowadzenie do obrotu własnej marki kosmetycznej w modelu biznesowym private label czyli produkcji kontraktowej pamiętaj, że w pierwszej kolejności należy zadbać o rzecz fundamentalną, a mianowicie ustalić, która ze stron będzie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu.

Choć na pierwszy rzut oka wygląda na to, że sprawa jest oczywista, tzn. zgodnie z definicją - osobą odpowiedzialną jest producent, czyli zlecający zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadzający ten produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym to jednak nie jest to ostateczne. Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych doprecyzowuje, że producent może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej. A zatem w przypadku modelu private label osobą odpowiedzialną może być tak wytwórca jak i zlecający produkcję pod marką własną.

Kluczowy aspekt jakim jest ustalenie która ze stron jest osobą odpowiedzialną implikuje szereg następstw, bowiem to właśnie osoba odpowiedzialna za produkt kosmetyczny gwarantuje zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem (WE) 1223/2009. W praktyce oznacza to, że w przypadku, gdy strony ustalą, że osobą odpowiedzialną jest zlecający produkcję wówczas wytwórca wraz z kosmetykami powinien udostępnić wymaganą dokumentację lub dokumentację, w oparciu o którą wprowadzający kosmetyki pod własną marką będzie miał możliwość dopełnić obowiązków osoby odpowiedzialnej, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia (WE) 1223/2009, w tym zwłaszcza zapewnić raport bezpieczeństwa oraz dokonać zgłoszenia produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej.

Dla przypomnienia  - dane osoby odpowiedzialnej są jednym z elementów oznakowania etykiety opakowania zewnętrznego produktu kosmetycznego, co należy rozumieć w ten sposób, że dane podane na etykiecie są danymi osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny. W przypadku, gdy podanych jest kilka adresów adres, pod którym osoba odpowiedzialna udostępnia dokumentację produktu powinien być wyróżniony.

Reasumując kluczowym pytaniem, które powinniśmy zadać Kontrahentowi, któremu planujemy zlecić produkcję kosmetyków pod marką własną brzmi - która ze stron pełni rolę osoby odpowiedzialnej a jeśli odpowiedź brzmi - strona zlecająca i wprowadzająca produkty pod własną marką wówczas powinniśmy upewnić się, że zostanie nam udostępniona wymagana dokumentacja celem zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.


Jeśli ten materiał był dla Ciebie użyteczny daj znać w komentarzu lub zostaw swoje pytanie. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać wątek tak, by był on pomocny dla szerokiego grona odbiorców.