fbpx

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Poprzez sformułowanie "osoba odpowiedzialna" nie należy rozumieć konkretnej persony z imienia i nazwiska, choć również może nią być. Nie istnieje jako taka definicja osoby odpowiedzialnej choć można uogólnić, że jest nią każdy producent, każdy importer oraz w szczególnych wypadkach również dystrybutor. Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie należy wyjść od opisu osoby odpowiedzialnej, o którym mówi Art. 4 Rozporządzenia (WE) 1223/2009:

Do obrotu wprowadzane są jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty jest wyznaczona „osoba odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fizyczną.

A zatem wiemy już, że osobą odpowiedzialną za produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu może być zarówno firma jak również osoba fizyczna.

W przypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer natomiast w przypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty.

Istnieje również szczególny przypadek gdy dystrybutor staje się osobą odpowiedzialną za produkt kosmetyczny, który został opisany w publikacji OBOWIĄZKI DYSTRYBUTORÓW.

Zarówno producent jak i importer może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny wprowadzany przez nią do obrotu na terenie Wspólnoty określa art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, które można by ująć w jednym zdaniem - osoba odpowiedzialna zapewnia zgodność z w/w Rozporządzeniem.


Jeśli ten materiał był dla Ciebie użyteczny daj znać w komentarzu lub zostaw swoje pytanie. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać wątek tak, by był on pomocny dla szerokiego grona odbiorców.