fbpx

Dobra Praktyka Produkcji

Good Manufacturing Practice (GMP) stanowi zespół norm i standardów dla zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne. Dobre Praktyki Produkcyjne są praktycznym rozwinięciem koncepcji zapewnienia jakości poprzez opis działań przedsiębiorstwa opartych na zdrowej ocenie naukowej oraz ocenie ryzyka.

Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Oferujemy Państwu opracowanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych na podstawie audytu zewnętrznego.

Wytwarzanie wysokiej jakości produktów kosmetycznych stanowi główny cel i obowiązek każdego producenta. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych wszyscy wytwórcy mają obligatoryjny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych poprzez wdrożenie systemu działań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony zdrowia użytkowników. Podstawę Dobrych Praktyk Produkcyjnych stanowi Europejska Norma EN ISO 22716:2007. Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Księga Dobrych Praktyk Produkcyjnych obejmuje szereg ogólnych wytycznych związanych ze środowiskiem wytwarzania w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych a także personelu, stref i pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń.