Haber 1
15.05.2024  - 

Rozszerzona lista alergenów

26 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie […]

Haber 1
14.12.2022  - 

Nowe alergeny

Zegar ruszył ! Czas wyznaczony przez Komisję Europejską na dostosowanie się do zmian legislacyjnych […]