Zegar ruszył ! Czas wyznaczony przez Komisję Europejską na dostosowanie się do zmian legislacyjnych w obrębie oznakowania alergenów ucieka. Znamy już pełną listę alergenów obejmującą nowe pozycje oraz dokładne terminy przejściowe.


Dobiega końca trzeci kwartał 2023 roku, w którym skala zmian legislacyjnych dotyczących przemysłu kosmetycznego jest niewątpliwie imponująca. Szerokie zmiany, zarówno te bezpośrednie jak i około resortowe mają niekwestionowany wpływ na całą branżę, przysparzając nie małych problemów w wielu pionach personalnych firm kosmetycznych.

 

Do jednych z najistotniejszych zmian niewątpliwie należy zaliczyć rozszerzenie listy alergenów zapachowych, których obecność w wykazie składników produktu kosmetycznego musi zostać ujawniona. Obowiązujące dotychczas zasady znakowania nie uległy zmianom, choć zapewne z uwagi na obszerną listę dopisanych alergenów wprowadzona została pewna modyfikacja, umożliwiająca dwojaki sposób ich oznakowania. W skutek wprowadzonych zmian lista alergenów rozszerzyła się z dotychczasowych 24 do 80 pozycji, choć tak naprawdę uwzględniając możliwość grupowego znakowania wybranych składników należy zauważyć, że obejmuje ona docelowo aż 134 pozycje !

 

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 w zakresie załącznika III czyli wykazu substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, opracowaliśmy dla Państwa pełną listę alergenów. Jednocześnie informujemy, iż zmiany weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów przejściowych znajdują się w opracowanym przez naszych specjalistów dokumencie.


LISTA ALERGENÓW

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych