Kto późno przychodzi ten sam sobie szkodzi – wiadomo. Tymczasem, czasu coraz mniej więc jak przygotować się do zmian dot. oznakowania alergenów w kosmetykach ?

Otóż – jak najszybciej.

„A potem stało się teraz.”
Terry Pratchett


O co chodzi ?
Niebawem minie rok czasu od momentu wejścia w życie nowych regulacji prawnych ustanowionych w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych. Choć terminy przejściowe są relatywnie długie, czasu z każdym dniem ubywa w odróżnieniu od ilości pracy, jaką trzeba wykonać by sprostać nowym wymaganiom.

 

Przypomnijmy.
16 sierpnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych, na mocy którego wprowadzonych zostało 56 dodatkowych potencjalnych alergenów, w związku z czym lista alergenów obejmuje aktualnie 80 pozycji.

 

Jak należy się przygotować ?
Jak najszybciej, i tak naprawdę rozsądnym jest potraktować to poważnie, ponieważ czasu jest coraz mniej a po drodze czeka nas wiele małych kroków, z których duża część będzie uzależniona od dostawców składników zapachowych a także Safety Assessorów i ich aktualnego obłożenia pracą. A zatem, by przygotować się na czas, tj. przed upływem terminów przejściowych należy przede wszystkim sensownie rozplanować działania.

 

Od czego zacząć ?
Po pierwsze dokumentacja. Sugerujemy kontakt oraz mobilizację dostawców kompozycji zapachowych, olejków eterycznych do (w miarę możliwości) jak najszybszego udostępnienia zaktualizowanej dokumentacji, dostosowanej do zmian legislacyjnych. Należy pamiętać, że zaktualizowana dokumentacja obejmuje nie tylko deklarację alergenów obejmującą nowe pozycje (w sumie 80). Należy także zwrócić się do dostawców o deklarację zgodności z aktualnie obowiązującą poprawką do standardów IFRA oraz kartę charakterystyki, zgodną z aktualnymi wymogami. Są to dokumenty nierozerwalnie ze sobą powiązane, co oznacza, że aktualizacja tylko profilu alergenów nie wyczerpuje tematu.

 

Czas nie działa na korzyść osób odpowiedzialnych.
Producenci (dostawcy) składników zapachowych często będą używać argumentu, że mają jeszcze czas na dostosowanie dokumentacji do nowych wymagań prawnych nie mniej jednak nie zapominajmy o tym, że po upływie terminów przejściowych konsekwencje wyciągane będą wobec osób odpowiedzialnych za produkty kosmetyczne, nie zaś wobec dostawców. Zgodnie z Art. 36 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227) udostępnianie na rynku produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów w zakresie oznakowania, o którym mowa w art. 19 ust. 1-3, 5 i 6 Rozporządzenia Nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 70 000 zł.

 

Okresy przejściowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1545 produkty kosmetyczne, które nie spełniają kryteriów wymagań określonych ograniczeniami można wprowadzać do obrotu do dnia 31 lipca 2026 r. oraz udostępniać na rynku UE do dnia 31 lipca 2028 r.

 

Kto późno przychodzi sam sobie szkodzi.
Nie jest tajemnicą, że u schyłku terminów przejściowych Safety Assessorzy będą mieli dużo więcej pracy związanej z aktualizacją raportów bezpieczeństwa, co bezpośrednio przełoży się na możliwości przerobowe. Należy również a może właśnie przede wszystkim wziąć to pod uwagę jeśli nie chcemy zostać na końcu kolejki lub, co gorsza, narazić się na ewentualne konsekwencje wynikające z niedostosowania na czas dokumentacji produktu kosmetycznego.

 

Aktualizacja raportu bezpieczeństwa to nie wszystko.
Należy również mieć świadomość, że po aktualizacji raportu bezpieczeństwa przez Safety Assessora, w tym zwłaszcza wykazu składników należy uaktualnić etykiety produktów oraz pozostałą dokumentację kosmetyku (np. raporty z badań).

 

Podsumowanie.
Osoby odpowiedzialne powinny bezzwłocznie przeanalizować formulacje wszystkich produktów kosmetycznych wprowadzonych przez siebie do obrotu, w szczególności zawierających w swoim składzie kompozycje zapachowe i/lub olejki eteryczne by móc zaplanować szereg działań; począwszy od skompletowania dokumentacji, poprzez umówienie z Safety Assessorem terminu aktualizacji dokumentacji produktu kosmetycznego, aż po uaktualnienie etykiety kosmetyku, przed upływem terminów przejściowych.

 

SAFETY ASSESSOR
Paweł Bareja


Pierwsza część publikacji dotycząca zmian legislacyjnych w obszarze oznakowania nowych alergenów w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1545.

Zapraszamy również na szkolenie on-line dotyczące zmian w projektowaniu alergenów.

LISTA ALERGENÓW