Haber 1
15.05.2024  - 

Akt Omnibus VI

20 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie 2023/1490, czyli tzw. […]

Haber 1
27.04.2024  - 

Podsumowanie zmian legislacyjnych

Poniżej prezentujemy przegląd zmian legislacyjnych, które miały miejsce w ostatnim czasie, a które dość […]