Project Detail

Weryfikacja dokumentacji

Audyt zerowy obejmuje szereg czynności o charakterze wstępnym, np.: weryfikację dokumentacji, weryfikację zgodności zastosowanych składników (na podstawie zadeklarowanego składu produktu kosmetycznego) z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Szczegółowa analiza dokumentacji ma na celu weryfikację zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz ocenę użyteczności dokumentów celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Weryfikacja obejmuje komplet posiadanych przez Klienta dokumentów, istotnych z punktu widzenia wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu (oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacji).

 

W ramach współpracy oferujemy weryfikację i analizę dokumentacji dla produktu kosmetycznego pod kątem zgodności oraz możliwości jej zastosowania podczas oceny bezpieczeństwa.