Project Detail

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA GMP

Stanowi zespół norm i standardów dla zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne. Dobre praktyki są praktycznym rozwinięciem koncepcji zapewnienia jakości poprzez opis działań przedsiębiorstwa opartych na zdrowej ocenie naukowej oraz ocenie ryzyka. Księga GMP obejmuje szereg ogólnych wytycznych związanych ze środowiskiem wytwarzania w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych a także personelu, stref i pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń. Wytwarzanie wysokiej jakości produktów kosmetycznych stanowi główny cel i obowiązek każdego producenta.

 

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych wytwórcy kosmetyków mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów kosmetycznych poprzez wdrożenie systemu działań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony zdrowia użytkowników. Podstawę do opracowania księgi GMP stanowi europejska norma EN ISO 22716:2007. Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie, na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu odpłatne udostępnienie szablonowej księgi dobrych praktyk produkcyjnych, która może stanowić punkt wyjścia do opracowania i wdrożenia zasad GMP we własnym przedsiębiorstwie.