Haber 1
14.12.2022  - 

Definicja mikroplastiku

Przyjęte przez KE i obowiązujące od dnia 17.10.2023 r. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 nakłada zakaz stosowania […]