Haber 1
04.06.2024  - 

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu na rynek UE w praktyce

Wskazanie i omówienie podstaw prawnych. Rola i obowiązki osoby odpowiedzialnej. Wymagana dokumentacja. Komunikacja z […]