fbpx

OPRACOWANIE SKŁADU INCI

W ramach współpracy COSMECEUTICUM Sp. z o. o. dokonuje weryfikacji ingredientów zastosowanych w recepturze produktu kosmetycznego pod kątem obecności substancji zakazanych lub dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zgodnie z zał. II i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).

Weryfikacja dotyczy zarówno samych składników zastosowanych w formulacji jak również dozwolonych zakresów stężeń i przeprowadzana jest w oparciu o przedłożony skład produktu kosmetycznego.

Firma weryfikuje i/lub opracowuje skład produktu kosmetycznego zgodnie z międzynarodową nomenklaturą INCI na podstawie kart charakterystyk surowców.

Zgodnie z Art. 19 ust. 1 lit. g:

Informacje dotyczące wykazu składników mogą być podane tylko na opakowaniu zewnętrznym. Wykaz poprzedzony jest określeniem „ingredients”. Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym, według masy w momencie ich dodawania do produktu kosmetycznego.

Składniki o stężeniu mniejszym niż 1 % mogą być wymienione w dowolnej kolejności po składnikach, których stężenie jest wyższe niż 1 %.

Wszystkie składniki zastosowane w postaci nanomateriałów są wyraźnie wskazane w wykazie składników. Wyraz „nano” podaje się w nawiasie po nazwie składnika.

Kompozycje zapachowe i aromatyczne określane są terminem „parfum” lub„aroma”.

Barwniki inne niż barwniki przeznaczone do barwienia włosów mogą być wymienione w dowolnej kolejności po innych składnikach produktów kosmetycznych. Z wyłączeniem barwników przeznaczonych do barwienia włosów, w przypadku produktów przeznaczonych do zdobienia ciała wprowadzanych do obrotu w różnych odcieniach, można wymienić wszystkie barwniki zastosowane w gamie odcieni, pod warunkiem, że użyto określenia „może zawierać” lub symbolu „+/-”. W stosownych przypadkach stosuje się nazewnictwo CI (Colour Index).