fbpx

OCENA NATURALNOŚCI SKŁADU

OCENA NATURALNOŚCI SKŁADU KOSMETYKU

W ramach współpracy oferujemy obliczenie procentowych współczynników naturalności i organiczności potwierdzone raportem, na podstawie którego mogą Państwo formułować deklaracje marketingowe dotyczące koncentracji składników pochodzenia naturalnego / organicznego.


Oświadczenia dotyczące produktu powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi z Załączniku I Rozporządzenia Komisji (EU) Nr 655/2013 z 10 lipca 2013 oraz z dokumentacją zawierającą dowody działania produktu kosmetycznego. Załącznik I Rozporządzenia (EU) zawiera wspólne kryteria dotyczące deklaracji produktu kosmetycznego, które powinny być: zgodne z przepisami, prawdziwe, poparte dowodami, uczciwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz zapewniać użytkownikowi końcowemu świadome podejmowanie decyzji.

OFERTA OGÓLNA 2023