fbpx

GMP

GMP

GMP - DOBRA PRAKTYKA PRODUKCJI KOSMETYKÓW stanowi zespół norm i standardów dla wszystkich zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne. Dobre Praktyki Produkcyjne są praktycznym rozwinięciem koncepcji zapewnienia jakości wytwarzanych produktów, poprzez opis działań przedsiębiorstwa, opartych na zdrowej ocenie naukowej oraz ocenie ryzyka.

Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Oferujemy Państwu odpłatne udostępnienie szablonowej księgi dobrych praktyk produkcyjnych, która może stanowić punkt wyjścia do opracowania i wdrożenia zasad GMP we własnym przedsiębiorstwie.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

ŚRODOWISKO WYTWARZANIA W ZAKŁADZIE PRODUKCJI KOSMETYKÓW W ŚWIETLE ASPEKTÓW PRAWNYCH

Wytwarzanie wysokiej jakości produktów kosmetycznych stanowi główny cel i obowiązek każdego producenta. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych wszyscy wytwórcy kosmetyków mają obligatoryjny obowiązek by zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów kosmetycznych, poprzez wdrożenie systemu działań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony zdrowia użytkowników. Podstawę Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) stanowi Europejska Norma EN ISO 22716:2007. Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.


Dobra praktyka produkcji kosmetyków (księga dobrych praktyk produkcyjnych GMP) obejmuje szereg ogólnych wytycznych związanych ze środowiskiem wytwarzania w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych a także personelu, stref i pomieszczeń, wyposażania i urządzeń. Do najważniejszych aspektów dobrych praktyk produkcyjnych należą między innymi:

  • struktura organizacyjna przedsiębiorstwa oraz wykwalifikowany personel firmy
  • rodzaje oraz rozkład stref i pomieszczeń w zakładzie
  • wyposażenie i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym
  • surowce i materiały opakowaniowe stosowane do wytworzenia produktu końcowego oraz
  • jakość wody procesowej
  • operacje wytwarzania, konfekcjonowania i magazynowania
  • kontrola jakości wyrobów gotowych i dopuszczenie produktów do obrotu
  • postępowanie z produktem poza specyfikacją oraz odpadami
  • postępowanie w przypadku reklamacji oraz wycofania produktu z rynku
  • kontrole zmian, prowadzenie wewnętrznych audytów oraz wymaganej dokumentacji