fbpx

GMP

GMP

Good Manufacturing Practice (GMP) stanowi zespół norm i standardów dla zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne. Dobre Praktyki Produkcyjne są praktycznym rozwinięciem koncepcji zapewnienia jakości poprzez opis działań przedsiębiorstwa opartych na zdrowej ocenie naukowej oraz ocenie ryzyka.

Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Oferujemy Państwu odpłatne udostępnienie szablonowej księgi dobrych praktyk produkcyjnych, która może stanowić punkt wyjścia do opracowania i wdrożenia zasad GMP we własnym przedsiębiorstwie.


SPRAWDŹ OFERTĘ

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA

ŚRODOWISKO WYTWARZANIA W ZAKŁADZIE PRODUKCJI KOSMETYKÓW W ŚWIETLE ASPEKTÓW PRAWNYCH

Wytwarzanie wysokiej jakości produktów kosmetycznych stanowi główny cel i obowiązek każdego producenta. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych wszyscy wytwórcy mają obligatoryjny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych poprzez wdrożenie systemu działań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony zdrowia użytkowników. Podstawę Dobrych Praktyk Produkcyjnych stanowi Europejska Norma EN ISO 22716:2007. Obowiązek wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych spoczywa na każdym producencie na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Księga Dobrych Praktyk Produkcyjnych obejmuje szereg ogólnych wytycznych związanych ze środowiskiem wytwarzania w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych a także personelu, stref i pomieszczeń, wyposażania i urządzeń. Do najważniejszych aspektów dobrych praktyk produkcyjnych należą:

 

  • struktura organizacyjna przedsiębiorstwa oraz wykwalifikowany personel firmy
  • rodzaje oraz rozkład stref i pomieszczeń w zakładzie
  • wyposażenie i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym
  • surowce i materiały opakowaniowe stosowane do wytworzenia produktu końcowego oraz jakość wody procesowej
  • operacje wytwarzania, konfekcjonowania i magazynowania
  • kontrola jakości wyrobów gotowych i dopuszczenie produktów do obrotu
  • operacje związane z wysyłką oraz zwrotami wyrobów gotowych
  • postępowanie z produktem poza specyfikacją oraz odpadami
  • postępowanie w przypadku reklamacji oraz wycofania produktu z rynku
  • kontrole zmian, prowadzenie wewnętrznych audytów oraz wymaganej dokumnetacji