fbpx

NOTYFIKACJA W CPNP

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia 1223/2009/WE podmiot odpowiedzialny (producent, importer, w niektórych przypadkach również dystrybutor) jest zobowiązany do zgłoszenia produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Zgłoszenia należy dokonać przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu.

Notyfikacja nie jest równoznaczna z legalnym wprowadzeniem i dopuszczeniem produktu kosmetycznego do obrotu na rynku UE. Zgłoszenie nie oznacza, iż produkt kosmetyczny spełnia wymagania Rozporządzenia 1223/2009/WE.

Notyfikacja ma na celu stworzenie europejskiego systemu bazy danych umożliwiającego dostęp organom uprawnionym do kontroli oraz ośrodkom toksykologicznym do informacji na temat produktów kosmetycznych będących w obrocie na rynku UE Dystrybutor, który udostępnia w danym Państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony już do obrotu w innym państwie członkowskim również jest zobowiązany do zgłoszenia tego produktu kosmetycznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Kontrahentów firma COSMECEUTICUM Sp. z o. o. przygotowała ofertę obejmującą m. in. zgłoszenie produktu kosmetycznego w CPNP.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU