fbpx

DOKUMENTY DO POBRANIA

Przedstawiamy Państwu ofertę naszej firmy dotyczącą przygotowania wymaganej dokumentacji oraz wykonania pakietu niezbędnych badań potrzebnych do wprowadzenia na rynek europejski produktów kosmetycznych

OFERTA OGÓLNA

 

Celem przedstawienia Państwu szczegółowej oferty wraz z kosztorysem prosimy o odesłanie na adres mailowy: biuro@cosmeceuticum.pl wypełnionego FORMULARZA PRODUKTOWEGO dla każdego z produktów z osobna

FORMULARZ PRODUKTOWY PDF

FORMULARZ PRODUKTOWY DOC

FORMULARZ PRODUKTOWY ODT

Nie wiesz jak wypełnić formularz ? Sprawdź -> PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ PRODUKTOWY - WZÓR

Celem przeprowadzenia Oceny Bezpieczeństwa oraz notyfikacji Produktu Kosmetycznego należy przedłożyć komplet niezbędnej dokumentacji, w tym m.in.: dokumenty dotyczące zastosowanych surowców oraz opakowania mającego bezpośredni kontakt z masą kosmetyczną, świadectwa wymaganych badań oraz oświadczenia dla produktu gotowego:

ZAKRES NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI