fbpx

SAFETY KALKULATOR

SAFETY KALKULATOR

OBLICZ KOSZTY OCENY BEZPIECZEŃŚTWA
Tonik do twarzy Nr 1: woda, gliceryna, pantenol, ekstrakt z jarzębiny, alkohol benzylowy, kwas dehydrooctowy

Tonik do twarzy Nr 2: woda, gliceryna, pantenol, ekstrakt z miłorzębu, alkohol benzylowy, kwas dehydrooctowy

 

składniki powtarzające się = 5

składniki nie powtarzające się = 2

 

ILOŚĆ PRODUKTÓW: 2

SUMA SKŁADNIKÓW (uwzględniając powtarzalność): 7

KOSZT (wersja podstawowa): 338 zł netto / produkt

KOSZT (wersja rozszerzona): 613 zł netto / produkt

DOKUMENTY DO POBRANIA

ILE KOSZTUJE RAPORT BEZPIECZEŃSTWA ?

Oferujemy raport bezpieczeństwa w dwóch wariantach:

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA W WERSJI PODSTAWOWEJ już od 250 zł
RAPORT BEZPIECZEŃSTWA W WERSJI ROZSZERZONEJ już od 425 zł

Na kształt oferty decydujący wpływ mają następujące zmienne:

  • ilość produktów w ramach jednorazowego zlecenia
  • sumaryczna ilość składników
  • stopień powtarzalności składników pomiędzy poszczególnymi formulacjami

Powyższe czynniki pozwalają zoptymalizować koszty jednostkowe związane z przeprowadzeniem oceny bezpieczeństwa, dzięki czemu możesz dostosować swoje potrzeby do aktualnego budżetu.


 

JAK DZIAŁA SAFETY KALKULATOR ?

 

Korzystając z kalkulatora pamiętaj, że służy on jedynie jako narzędzie pozwalające oszacować koszty związane z usługą przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Wynik działania nie stanowi w żadnym wypadku oferty handlowej i należy traktować go wyłącznie orientacyjnie. Podstawą do zawarcia umowy jest oferta prezentowana w odpowiedzi na zapytanie Klienta. Celem uzyskania oferty należy odesłać prawidłowo wypełniony FORMULARZ PRODUKTOWY (dostępny w zakładce /oferta/ w trzech różnych formatach) na adres poczty elektronicznej: biuro@cosmeceuticum.pl

Aby uzyskać miarodajny wynik, w pierwszym polu należy zdefiniować ilość produktów, których dotyczyć ma zapytanie, w drugim polu natomiast należy wpisać wartość liczbową odpowiadającą łącznej ilości składników  (we wszystkich produktach, których dotyczy kalkulacja). Jeśli dany składnik powtarza się więcej niż jeden raz należy uwzględnić go jako jeden składnik. Pamiętaj, że wynik działania stanowi wartość netto z tytułu wykonania usługi przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa dla jednego produktu.

Kalkulator służy jedynie do wyliczenia kosztów związanych z usługą przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Koszty badań laboratoryjnych oraz pozostałych usług świadczonych przez spółkę dostępne są w OFERCIE OGÓLNEJ.

Jeśli prawidłowo korzystasz z kalkulatora wynik działania nie powinien różnić się od przedstawionej oferty. COSMECEUTICUM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności ewentualne różnice w wartościach pomiędzy uzyskanym wynikiem a przedstawioną ofertą.

Kalkulator podaje dwa wyniki w zależności od wersji raportu bezpieczeństwa; podstawowy oraz rozszerzony (obejmujący rozbudowany profil fizykochemiczny oraz toksykologiczny składników i produktu). Otrzymany wynik jest zaokrąglany zgodnie z regułą matematyczną, o ile zachodzi taka konieczność (np.: 612,50 zł -> 613,00 zł).

 

OFERTA OGÓLNA 2024